Plesk Panel MySQL Upgrade

CentOS 7 MySQL 5.5 to 5.7 (MariaDB 10.2) Yükseltmek

mysqldump -uadmin -P3306 -p"`cat /etc/psa/.psa.shadow`" --all-databases > /tmp/all-database.sql
cp -a /var/lib/mysql/ /var/lib/mysql.bak
service mariadb stop

MariaDB Reposity Ekleyelim.

nano -w /etc/yum.repos.d/MariaDB10.repo

# MariaDB 10.1 CentOS repository list - created 2016-01-18 09:58 UTC
# http://mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb10.2]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
enabled=1

[mariadb10.1]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
enabled=0

yum install mariadb -y 
service mysql start

Centos 6 İçin Plesk MySQL 5.5’den 5.6 – 5.7’e Yükseltme 

service mysqld stop
mkdir /var/lib/mysqlcopy
cp -aR /var/lib/mysql/* /var/lib/mysqlcopy

nano -w /etc/yum.repos.d/atomic.repo
enabled = 0

yum install http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el6-7.noarch.rpm 

MySQL versiyonu seçiyoruz.

nano -w /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo
[mysql56-community]
enabled=0
[mysql57-community]
enabled=1

MySQL’i Update Ediyoruz.

yum update mysql -y

Not : Eğer MySQL güncellemesi bulunamadı şeklinde hata alınırsa aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir. Eğer exclude kısmında mySQL görüyorsanız ilgili dosyayı düzenleyerek mysql yazan kısmı kaldırmanız / silmeniz gerekmektedir.

cat /etc/yum.conf | grep exclude 

Önek çıktı 

 
exclude=php-common php-cli php mysql* httpd* mod_ssl*

MySQL start edelim ve gerekli komutu çalıştıralım

service mysqld start
MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysql_upgrade -uadmin
Yazı hakkındaki yorumunuz nedir?

2 Yorum
 1. MahmutNadim
  1 Ekim 2019 - 13:53
  Cevapla
 2. oguzhan Yazar
  19 Ekim 2019 - 19:05
  Cevapla